Bộ Điều Khiển Tốc Độ - Peei
http://vtmc.com.vn/upload/product/bo-dieu-toc-peei.png http://vtmc.com.vn/upload/product/bo-dieu-toc-peei-hang-mau.png