Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định về điều kiện nhập khẩu máy móc, dây chuyền thiết bị đã qua sử dụng. Một trong những điểm quan trọng nhất của Quyết định là không cho phép nhập thiết bị, dây chuyền có tuổi đời quá 10 năm.

Cụ thể, tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Chính phủ nêu rõ, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chính phủ không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp như: Máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng bị các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường; các máy móc, thiết bị, dây chuyền không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: máy thổi khí chất lượng – động cơ giảm tốc cốt âm giá tốt

Về niên hạn, thời gian khấu hao, Thủ tướng yêu cầu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu có độ tuổi không quá 10 năm và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo dây chuyền đó được sản xuất theo tiêu chuẩn, phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường; công suất hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

Về mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng, Thủ tướng quy định rõ các loại máy móc qua sử dụng không tiêu hao vượt quá 15% so với thiết kế; công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Quyết định số 18/2019 của Thủ tướng chính thức có hiệu lực từ ngày 15/6/2019

>>> Tham khảo: Các loại động cơ giảm tốc 3 phase

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *