Ngày 13/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động giám định máy móc – thiết bị – dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc – thiết bị công nghệ đã qua sử dụng.

Tham dự Hội thảo có trên 60 đại biểu đến từ 35 tổ chức giám định, trong đó có một số tổ chức giám định nước ngoài như: Kairi Hàn Quốc, Nippon Kajii Kentei, Bureau Veritas,… Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Thẩm định và Giám định Công nghệ đã chủ trì Hội thảo và trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định mới.

Hoạt động giám định phục vụ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có nhiều điểm mới và khác biệt so với các quy định trước đây. Tại Hội thảo các tổ chức giám định đã được phổ biến, trao đổi, thống nhất cách hiểu các nội dung liên quan và triển khai thực hiện hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ sẽ thay thế cho Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *